เครื่องช่วยเดิน

 • ปรับหมุนองศาด้ามจับได้
 • ปรับความกว้างและความสูงของที่วางแขนได้
 • ปรับความกว้างของฐานได้
 • มีท่ีล็อคล้อ ป้องกันการลื่นไหล
 • สามารถแขวนเสานํ้าเกลือและถัง ออกซิเจนได้
 • รับนํ้าหนักได้สูงสุด 120 กม.
 • นําเข้าจากประเทศจีน
รหัสสินค้า: WALKING-AIDS-TA822 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาดของสินค้า

 • ขนาดตัวเครื่อง:  64 x 65 x 110 ซม.
 • ความกว้างที่วางแขน:  53-76 ซม.
 • ความสูงท่ีวางแขน:  71-110 ซม.
 • ความกว้างของฐาน:  64-70 ซม.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง:  18 กก.